Kategorier
Rörmokare

Rörmokare behövs i Solna

Då man ser till Stockholm så är den staden ganska speciell då det handlar om bostäder och detta då man i allt större grad bor i lägenheter där än vad man gör i andra städer i Sverige. Dessa lägenheter ligger dessutom i större hus – något som leder till att de gemensamma saker som man delar med sina grannar drabbas av ett hårdare slitage. Många tänker här direkt på tvättstugan då man talar om gemensamma saker och nickar instämmande – detta då just denna del drabbas av flest konflikter och är den gemensamma yta som missköts allra mest.

Vi lägger dock denna tvättstuga åt sidan och förklarar istället vad vi menar då vi tänker på gemensamma saker som finns i stort lägenhetshus i Stockholm. Vi tar som exempel på detta en fastighet i Solna där det finns trettio stycken lägenheter och om vi ser till vad det är som de boende där delar så handlar det om rör-, ledningar och avlopp. Det är också dessa som slits mycket och ju fler lägenheter som finns i en fastighet – desto större behov av reparationer och översyner skulle också krävas.

Skulle detta hus i Solna – istället för trettio lägenheter – ha 100 stycken så skulle behovet av en rörmokare vara ännu större. Det är just en sådan som man måste ringa om det uppstår problem med ledningar och avlopp och speciellt i en större fastighet så är detta absolut nödvändigt. Drabbas den fastighet i Solna som vi hade som exempel av regelbundna stopp i avloppet eller i golvbrunnar – ja, då måste man också snabbt komma i kontakt med en rörmokare som dels löser problemet och som dels – och detta är viktigt! – också kollar så att det inte krävs något större projekt.

Det kan nämligen vara så att dessa regelbundna stopp är en indikation på att det finns ett större problem i rör- och ledningar och som riskerar att orsaka vattenskador som kostar mycket pengar att reparera.

En rörmokare förhindrar vattenskador

Hur gör då denne rörmokare för att kontrollera att ledningarna är av god kvalitet? Jo, här kommer han att hos var och en av de boende i fastigheten genomföra en kontroll där han med hjälp av slangar kan se över statusen. Dessa slangar har en kamera fäst i ena änden och denne rörmokare kan alltså i realtid följa hur rören i fråga ser ut i Solna genom att titta på en dataskärm.

Upptäcker denne rörmokare att dessa rör- och ledningar är av så dåligt kvalitet att de riskerar att gå sönder så kommer han att föreslå att föreningen börjar planera antingen för ett stambyte eller för en relining.

Vilket av alternativet denne rörmokare rekommenderar kommer helt att avgöras av statusen på rören och oavsett vilket så kommer det att bli billigare än att denna fastighet i Solna drabbas av vattenskador.

Det är alltså av den anledningen som en rörmokare blir extra viktig i Stockholm och då speciellt för större fastigheter där slitaget blir extra hårt på rör-, ledningar och avlopp.

Hitta mer om rörmokare genom att läsa denna sida: rörmokaresolna.nu