Kategorier
Ventilation

Ventilationsföretag Stockholm – rätt ventilation gör skillnad

Har du svårt att hålla koncentrationen uppe under en hela dagen på jobbet? Det kan finnas många förklaringar till detta. Dels så är det naturligt att man tappar lite som en följd av att man blir trött och dels så kan exempelvis kosten påverka hur pass länge man orkar hålla sig alert.

Det är två vanliga anledningar – men också två ursäkter som kan användas av arbetsgivare i syfte att undvika att ta tag i ett allvarligare problem: ventilationen. Att betala för ett ventilationsföretag i Stockholm är något som få är beredda att göra, men det handlar i grunden inte om kostnader: det handlar om en ren investering.

Cirkulerande luft ger en bra arbetsmiljö

Många arbetsplatser har de facto för dålig luft inomhus. Detta kan – som ovan beskrivet – synas i att de anställda tappar i koncentration ju längre dagen går, men det kan också märkas i exempelvis sjukdagar och i hur pass bra man presterar. Det senare är givetvis svårt att mäta, men klart står att frisk och fräsch – och cirkulerande – luft gör att vi mår bättre och att vi i och med detta också presterar på en högre nivå och under en längre tid.

Genom att anlita ett ventilationsföretag i Stockholm så kan man få snabba svar kring hur ventilationen fungerar och – i många fall – så kan man också med relativt enkla metoder se till att korrigera problemen och därigenom också skapa en bättre arbetsmiljö. Detta är en fråga som fler arbetsgivare bör ta på allvar. Att ta ventilationen för given är något som kan påverka hela omsättningen negativt.

OVK ska genomföras i fastigheter

Det finns även krav på att man som fastighetsägare med jämna mellanrum och på givna datum ska genomföra en OVK – Obligatorisk ventilationskontroll – och en sådan innebär att ett ventilationsföretag i Stockholm – med behörighet – kontrollerar ventilationssystemet och säkerställer en kvalitativ inomhusmiljö.

Att det finns ett beslut i Riksdagen – sedan 1991 – om OVK säger en hel del om vikten av rätt ventilation, eller hur? Upplever du problem på jobbet så se till att prata med din arbetsgivare om saken. Frisk luft är en del av en god arbetsmiljö.

Ta reda på mer om ett ventilationsföretag, gå till denna sida: ventilationsföretagstockholm.se