Kategorier
Juridik

Hur går en vårdnadstvist till?

Vid en vårdnadstvist ska du inte stå ensam. Vid din sida bör du inte bara ha familj och vänner, utan även en advokat som kan driva ditt ärende vidare.

Hela ens vardag kan vändas upp och ned när man går igenom ett uppbrott. Finns det barn med i bilden är ingenting enkelt. Från att ha sina barn vid sin sida hela dagarna, till att tiden ska delas upp. Bara tanken på saknaden efter barnen är svår. En del föräldrar kommer överens om hur de ska lägga upp boende och så vidare med barnen, men inte alla.

Vid problem, som när kommunikationen inte fungerar, så kan det leda till en vårdnadstvist. Det är många som hamnar i en vårdnadstvist, men det finns väldigt bra hjälp att få. När det har gått så långt så behöver man en advokat som kan stå vid ens sida genom ärendet. En advokat som hjälper en att hitta en bra lösning för vårdnaden av barnen.

Barnen sätts i första hand även i en vårdnadstvist

Det kan gå så långt att det kommer till en domstol. Då är det domstolen som har sista ordet och bestämmer hur vårdnaden och boendet för barnet ska vara. Något man bör tänka på är att de sätter alltid barnen i första hand, precis som alla ska göra. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar. Men det kan finnas undantag om ena föräldern inte är lämplig.

Även vid en tvist om vårdnad ser de till vad barnen vill. Är barnen stora nog kan de själv framföra sin önskan och då tar man delvis hänsyn till den. En vårdnadstvist bör ingen gå igenom ensam, man bör alltid ha hjälp av en advokat som är ens röst i ett väldigt svårt och pressat läge för alla inblandade.