Kategorier
Allmänt

Ta nästa steg som företag med Microsoft Office 2021 Professional Plus

Det senaste tillskottet till Officefamiljen är också det största: Microsoft office 2021 Professional Plus. Detta paket är skapat för att göra skillnad och för att hjälpa företag att ta nästa steg.

Det moderna samhället, den moderna människan och den moderna arbetsplatsen kräver verktyg som ger möjlighet till effektivitet – oavsett var man befinner sig och oavsett om det handlar om reguljärt arbete eller om exempelvis mer avancerat sådant.

Med Microsoft Office 2021 Professional Plus för PC får man ett verktyg som ger allt detta – och mycket, mycket mer. Söker du ett officepaket för mer vardagliga ärenden och för exempelvis lite allmänt jobb i excel och word så finns det andra alternativ att välja bland inom familjen Office. Just Microsoft Office 2021 Professional Plus är skapat för det växande företaget och för de mer avancerade användarna.

Ett paket som ger extra allt

Med uppdaterade funktioner, med utmärkta verktyg för all typ av kommunikation – och interaktion med andra användare – samt med en modern design och ett snyggt gränssnitt så kommer du som användare att erbjudas ett arbete som sker betydligt mer effektivt än vad du är van vid. Du kan kommunicera och interagera med dina kollegor och kunder oavsett om du jobbar på din fasta kontorsplats – eller från ditt eget hem – och du kan exempelvis redigera och dela en massa viktiga saker mellan er i realtid.

Microsoft Office 2021 Professional Plus är ett avancerat paket, men därmed inte sagt att det är för svårt att använda. Tvärtom: Microsoft premierar alltid sina användare och sänker trösklarna för användningen – man kan lätt förstå och implementera paketet inom den egna verksamheten och komma igång. På samma sätt som Microsoft premierar användarvänlighet så är säkerheten också prioriterad: allt som ni delar och allt som ni jobbar med ligger tryggt skyddat och utom räckhåll för andra – eller olika attacker. Microsoft Office 2021 Professional Plus är, helt enkelt, extra allt – och till ett riktigt bra pris.

Kategorier
Bilar

Teoriprov – förberedelse är A & O

Hur pass svårt är egentligen ett teoriprov inför körkortet? Svaret på den frågan är naturligtvis ytterst individuell och beror på vem du frågar. Alla har olika förutsättningar vad gäller inlärning och förmåga att ta sig till kunskap. Men, klart står i allafall en sak: många gör det svårare än vad det behöver vara. Genom rätt förberedelser ger man sig själv bästa möjliga chans att klara av ett teoriprov.

Man kan naturligtvis även peka på att slumpens skördar gör att vissa teoriprov blir enklare än andra – men då, återigen, så beror det på vem som tillfrågas. Ett teoriprov omfattar många olika delar och där man sammanlagt ges 70 frågor. Fem av dessa räknas inte och återstår gör då 65 stycken. Av dessa ska man sedan klara minst 52 för att få godkänt. Är man då extremt duktig på trafikmärken och har turen att då ett teoriprov innehållande många sådana så kan man alltså ha ett enklare prov att göra.

Men, man ska fortfarande ha kunskap om bilen, om trafikregler, om miljö och om risker i trafiken. Man kan inte räkna med att just exempelvis trafikmärken och kunskap om det ska rädda en.

Hälften misslyckas med teoriprovet

Vilket, tyvärr många gör. Enligt statistik från Trafikverket så är det nämligen så att ungefär hälften av alla som skriver ett teoriprov misslyckas och tvingas boka en ny tid.

Många av dessa anses ha chansat och hoppats på det bästa: man har knappt pluggat inför provet utan man hoppas på att det ska kunna gå att chansa sig till ett godkännande. Vilket alltså, rent teoretiskt, möjligt – men som rent praktiskt visar sig vara väldigt, väldigt svårt.

Nyckeln till att klara ett teoriprov handlar inte om någon sorts magi. Det handlar om att plugga och om att förbereda sig. Det finns inga genvägar.

Använd internet inför teoriprovet

Idag finns det hjälpmedel som ger dig alla möjligheter att förbereda dig inför ditt kommande teoriprov. På internet finns sidor uppbyggda för att ge dig en djupare kunskap och där du kan läsa samt göra tester frågor som ställs vid ett teoriprov. Utöver detta så kan du även ges fördjupande frågor baserat på hur dina resultat ser ut och var du har eventuella svagheter.

Detta ger dig en enorm förbättringspotential och det är ett effektivt sätt att fylla igen alla kunskapsluckor på. Att betala över 300 kronor för att skriva ett prov man ej förberett sig för är bara dumt. Se till att plugga och ge dig själv rätt förutsättningar för ett godkännande.

Kategorier
Renovering

Badrumsrenovering Stockholm – så lyckas du

Det finns två stycken rum som renoveras i en högre grad än andra i våra svenska hem. Köket är tillsammans med badrummet de rum som står överst på gemene mans önskelista vad gäller förändringar och dessa två rum har också många gemensamma nämnare. Dels så handlar det om kostnader – både rummen har ganska höga noter när man summerar en renovering. Dels så handlar det om komplexitet: att renovera ett kök eller att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm kräver kunskap och erfarenhet.

Kombinerar man kostnaden med kraven på kunskap så finns all anledning att se över den professionella hjälpen i samband med en badrumsrenovering i Stockholm. Många privatpersoner gör fel, tvingas börja om och ser i och med detta att den budget man satt upp inte håller. Dessutom så handlar det om den egna familjen också. Att renovera ett badrum innebär en tid i ett byggkaos där man måste anpassa livet utifrån dessa förutsättningar.

Väljer man att anlita en firma så kommer man att få en enklare väg fram till det nya badrummet och slippa en massa bekymmer längs vägen. Det bör man överväga och då man dessutom kan använda Rot-avdraget och dra av 30 % av den totala kostnaden så finns det även ekonomiska fördelar med att anlita professionell hjälp och få ett fackmannamässigt jobb utfört.

Välj totalentreprenad för din badrumsrenovering

I någon mån kommer du att behöva ta professionell hjälp med att renovera badrum i Stockholm. Gäller det dragning av el eller installationer så kommer dessa att kräva en behörig elektriker. Dessutom så finns stora risker med att själv dra vatten och avlopp – samt borra och ta hål i betongen för att förbereda för nya rör och ledningar.

Man måste tänka på att det handlar om ett rum där fukt och vatten är vanliga – dagliga – inslag och att det finns tydlig regler vad gäller arbete i sådan utrymmen. Företag måste exempelvis visa upp behörighet och erhålla certifiering för arbete i Våta Rum – hur ser det ut för dig, kan du verkligen allt detta? Svaret är nej och det är heller ingen kunskap du hittar genom att se klipp på Youtube.

Rådet är att du tar hjälp och att du gärna väljer totalentreprenad som entreprenadform. Detta innebär att du anlitar en och samma firma för alla moment i din badrumsrenovering i Stockholm och att detta företag sammanfogar jobbet av en elektriker, en betonghåltagare, en rörmokare och exempelvis en plattsättare. Det gör att den dötid som annars kan komma försvinner helt. Arbetet flyter på, ingen väntar in en annan hantverkare och kostnaderna blir i och med detta lägre. Totalentreprenad ger större trygghet.

Hitta rätt företag för en badrumsrenovering i Stockholm

Viktigt är emellertid även att hitta ett företag som har den kapaciteten. Tänk på att alltid ta in offerter på jobbet och att du även måste undersöka kring certifiering, branschtillhörighet, referenser, försäkringar och garantier innan du gör ditt val.

Tyvärr kan man se att många fuskjobb sker även bland professionella företag i Stockholm. Som privatperson blir den initiala undersökningen viktig för att undvika att bli lurad. Läs på om företaget, kolla med Skatteverket, ARN och Kronofogden och se till att skriva ett avtal som du verkligen förstår dig på. Efter avslutad projekt så ska du ta hjälp med besiktningen och du ska betala först då allting är godkänt. Betala aldrig i förskott eller under resans gång.

Kategorier
Hälsa

Hälsokontroller Stockholm – fördelar för företag

Varför ska ett företag ha vetskap om hur de anställda mår? Personalen på ett företag är – oavsett bransch – den största tillgången ett företag har. De anställda är en investering och en garanti för att man ska kunna utvecklas och ta nästa steg. Det är av yttersta vikt att se att de anställda trivs, har stimulerande arbetsuppgifter och att de håller sig friska. Därför är regelbundna hälsokontroller i Stockholm något som för med sig enorma fördelar och något som fler företag borde boka in.

Hur mår dina anställda? Företag som tar hand om sina anställda har visat sig ha stora fördelar. Idag så ser man att den enskilde individen är mer ombytlig: man drömmer inte om att gräset på den andra sidan är grönare – man tar sig över staketet och provsmakar. Drömmen om guldklockan finns inte längre och detta är något som fler och fler företag börjat inse. Man är inte längre en konstant i människors vardag. Detta innebär att man också måste erbjuda bättre villkor för att få de anställda att stanna – och för att attrahera ny kompetens.

Hälsokontroller i Stockholm kan bidra till detta. Dels genom att man visar personalen att man bryr sig och att deras hälsa och välmående är en prioriterad fråga. Dels genom att de svar som dessa hälsokontroller i Stockholm ger också kan bidra till att man utvecklas till det bättre. Inte minst gäller detta stress och press: många idag har problem med detta och stress räknas som en folksjukdom.

Företag som vågar dra i handbromsen i dessa frågor är vinnare då man får en personal som mår bättre och som trivs med att gå till jobbet. Hälsokontroller i Stockholm inkluderar även stressnivå och andra delar av det rent psykiska välmåendet. Det gör att man som företag kan få konkreta svar om hur de anställda mår – och samtidigt också värdefull rådgivning om hur man kan agera för att minska på pressen och således även stressen.

Minska sjukdagar genom hälsokontroller i Stockholm

Det finns även ekonomiska vinster i att boka in hälsokontroller i Stockholm. Hur mycket kostar en sjukdag – och hur många kronor kostar varje längre sjukskrivning? Företag som brottas med denna problematik kan definitivt tjäna stora pengar på att boka in hälsoundersökningar för personalen.

Det kan innebära att man A) får svart på vitt kring varför vissa blir sjuka med viss regelbundenhet och B) ger dessa personer hjälp för att i framtiden hålla sig friska. Det kan vara något så enkelt som att somliga blir sjuka som en följd av brist på mineraler eller vitaminer – eller att man exempelvis inte rör sig i den omfattning våra kroppar behöver.

Det senare är också intressant i hur man skapar en positiv och attraktiv arbetsmiljö. Kanske kan ett ökat friskvårdsbidrag leda till färre sjukdagar? Det finns väldigt många saker som kan göras för att man som företag ska skapa en bättre arbetsplats för personalen. Ett bra första steg är att boka in hälsokontroller i Stockholm.

Kategorier
Renovering

Betonghåltagning Stockholm – viktigt att tänka på

Funderar du på att genomföra en betonghåltagning i Stockholm för att exempelvis kunna sätta in nya, större fönster eller för att förbereda inför en mer omfattande badrumsrenovering? Vi skulle direkt råda dig att tänka om. En betonghåltagning bör ske av en professionell firma och detta av den enkla anledningen att det är ett projekt som kräver kunskap, erfarenhet och rätt maskiner.

Betonghåltagning i Stockholm blir det första som sker i samband med att du exempelvis ska börja med en badrumsrenovering, öppna upp en vägg eller sätta in nya fönster. I och med detta så har det också en stor roll i hur kostnaderna kommer att bli. Minsta fel i samband med att du borrar för att kunna sätta in rör för vatten och avlopp och kostnaderna för resten av projektet kommer att bli högre – för att inte tala om vilket dåligt humör du får och hur jobbigt allting blir i och med detta.

En säker betonghåltagning i Stockholm

Här handlar det även om ren säkerhet. Att genomföra en betonghåltagning i Stockholm ställer höga krav på att utförandet sker på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med de lagar och regler som finns. Det är något som måste dokumenteras också: om det exempelvis sker en olycka som leder till en vattenskada så kommer ditt försäkringsbolag att vilja se dokumentation kring hur badrumsrenoveringen skett och vilka företag som anlitas.

Om du själv genomfört en betonghåltagning i Stockholm så kan detta innebär ganska stora problem – och då i synnerhet om du inte kan visa upp en dokumentation på hur arbetet sett ut. Här handlar det om ganska mycket pengar, de flesta är väl medvetna om hur mycket både fukt- och vattenskador kan komma att kosta – och hur lång tid som krävs innan de åtgärdats.

Vad händer med betongen efter en betonghåltagning?

En annan fördel med att ta hjälp med en betonghåltagning i Stockholm handlar om att allt inkluderas i tjänsten. Som privatperson tenderar man bara att se framåt och där man missar viktiga steg i planeringen. Ska du exempelvis sätta in nya fönster och genomför en betonghåltagning så gör det du det med ett syfte som ligger i att öppna upp ett tillräckligt stort hål. Du tänker inte på att betong A) väger ganska mycket och B) inte försvinner av sig själv.

Rivning och fraktning av material är dels krävande och dels också något som kommer att kräva exempelvis släp och större byggpåsar att lägga allt i. Väljer du en professionell betonghåltagning i Stockholm så tar företaget hand om allt detta och ger dig en möjlighet att enbart se framåt. Du ger ditt projekt en säker, effektiv och prisvärd start genom att ta professionell hjälp med håltagningen. Det är värt varenda krona.

Kategorier
Tak

Hur gör man en takrenovering?

Många gör sin renovering för sent. Det är viktigt att göra renoveringen innan du får allvarliga problem. Hur man genomför sin takrenovering beror mycket på vad man har för tak eller vad man vill byta till för tak. Vissa typer av tak är svåra att lägga själv och då är det bättre att du anlitar en takläggare i Stockholm för att få det bra. Det finns dock några punkter som alltid är bra att bestämma och kontrollera innan du börjar.

  • Sätt en budget
  • Kontrollera om du behöver bygglov
  • Om du skall byta, se så att bjälklaget håller för det nya takmaterialet.
  • Var nog med underarbetet.

Vi går igenom några taktyper och hur man gör gör att renovera dem nedan.

Renovera tak med tegel- eller betongpannor

Om du skall renovera ditt tegel- eller betongtak eller byta till ett tak med pannor är det framförallt viktigt att kolla så att byggnaden och bjälklaget fortfarande har en god bärighet. Har du redan ett tegeltak så kan du välja att spara de pannor som fortfarande är hela och fina. Många väljer att slänga hela tegeltak som fortfarande kan fungera fint i flera decennier framöver, det är ett slöseri.

Skall du välja ett nytt betong- eller tegeltak så skall du vara nog med att pannorna passar husets stil. Detta är extra viktigt på äldre byggnader. Vidare skall du vara medveten om att betong- och tegelpannor har olika egenskaper. Betongpannor är billigare men tyngre, tegel åldras vackert men är mer ömtåligt.

Renovera plåttak

Precis som med tegeltak finns det flera olika variantet av plåttak. De vanligaste plåttakstyperna är stålplåt, aluminiumplåt, zinkplåt och kopparplåt. Takmaterialen har varierande egenskaper, pris och hållbarhet. Om du skall byta hela ditt tak så kan det vara värt att kolla upp exakt vilket tak som passar bäst för er. Plåttak är förhållandevis lätta vilket gör att de fungerar bra på äldre hus som inte har en stark konstruktion. Tak av plåt är mycket lättskötta. Oftast behöver du bara måla på med plåttaksfärg där du ser repor eller sprickor i färgen.

Renovera papptak

Papptak behöver ses över och renoveras relativt ofta om man jämför med andra taktyper. Dock är renoveringen ganska enkel att genomföra så du kan i princip göra det själv om du är någorlunda händig. Innan du köper produkter för att renovera ditt papptak så måste du veta vilken typ av papptak som du har. Det finns två typer, asfaltspapp och tjärpapp. Asfaltspapp är betydligt vanligare. Vidare kan man välja produkter som går att tvätta bort med vatten eller med lacknafta. Välj vattenlösliga produkter då dessa oftast är mer dryga och bättre för miljön

Kategorier
Okategoriserade

Längtan att börja körskola

När det är dags för barnen att börja körskolan minns alla vuxna hur det kändes att vara där. Nervositeten, spänningen och oron över att inte vara bra nog. Lyckan när kortet ligger i handen.

Erik var eld och lågor. Äntligen var han i gång med körkortet. Han hade skaffat tillstånd för att övningsköra. Pappa Kent hade gått en kurs och skulle agera handledare och hjälpa Erik genom att ge honom kör lektioner.

Anmälan till stadens körskola var inlämnad. En kurs bestående av tre delar. Hemmastudier där man pluggade in materialet man fått i körskolan. Detta i kombination med lektioner på plats leder i slutänden till prov.

Körskola vägen till körkort

Som tillägg till detta finns det något som heter riskettan och risktvåan. Dessa innehåller teorilektioner om körning och alkohol, hur man beter sig i trafiken, halkbana och mycket mer.

När Erik så småningom var klar med alla delar i körkortsutbildningen var det dags för det slutliga proven. Han var nervös särskilt för teorin som han tyckte var svår med mycket att komma ihåg. Körningen däremot kändes bra. Pappa Kent och han hade lagt många timmar bakom sig där Erik suttit vid ratten. De hade tränat fickparkering, dragläge och andra saker man kunde tänkas behöva göra i den dagliga körningen. Därför kände han sig trygg.

Efter sista teorin och uppkörningen stod pappa Kent utanför och väntade. Erik kämpade med att se allvarlig och olycklig ut. Men det stora leendet kunde inte döljas och avslöjade att dagen gått väldigt bra och körkortet var säkrat.

Kategorier
Målare

Måla om och få ett helt nytt hem

Har du tröttnat på hur ditt hem ser ut och vill skapa en förändring till det bättre? Att renovera har blivit lite av en folksport och aldrig förr har svensken lagt så mycket tid och pengar på den egna bostaden som idag. Vi prioriterar hemmet framför resor, nöjen och saker som bilar och båtar och vi investerar istället i möbler och annan inredning. Detta är roligt och det är ytterst inspirerande. Att ordna till det egna hemmet och skapa den personlighet man verkligen vill ha är viktigt för trivseln och varför inte: vi spenderar trots allt en väsentlig del av vår tid i hemmets trygga vrå, eller hur?

Men, renoveringar handlar även om kostnader och om tid. Alla har inte tiden och pengarna – eller kunskapen – som krävs för att riva ut alla ytskikt och skapa en helt ny atmosfär i bostaden. Och, många gör detta helt i onödan också. Det finns smartare sätt att skapa förändringar på och ett av de absolut bästa handlar om att anlita en målare i Stockholm och få ny färg på väggarna. Att man väljer att ta kostnaden för en målare är något som rekommenderas. Målar man om så handlar det om att få ett perfekt och hållbart resultat.

Tyvärr ser man att många privatpersoner som målar på egen hand misslyckas ganska kapitalt. Väljer man en målare i Stockholm så garanteras man ett högkvalitativt resultat – för en ganska billig kostnad dessutom. Med Rot-avdraget kan du dra av 30% av den totala kostnaden för det arbete din målare lägger ner. Det gör stor skillnad för priset.

Diskutera lösningar med din målare i Stockholm

Att måla om är en effektiv väg till förändring, men frågan är hur man ska gå tillväga och vilka färger som egentligen passar med varandra? En lite underskattad väg till en lösning i denna fråga handlar om att rådfråga med den målare man anlitat. Man kan idag hitta inspiration en masse på internet och i olika inredningsmagasin och allt detta rekommenderas också.

Men, en målare kan baserat på vana och känsla ge väldigt fina rekommendationer om exempelvis färger som passar mot de möbler man har samt mot övriga ytskikt i bostaden. Här kan man även ofta be om inspirationsbilder från tidigare jobb och därigenom också få en bättre bild av vilken kompetens målaren i fråga besitter. Att ta hjälp av en målare i Stockholm även i ett rent inspirerande syfte är något som rekommenderas. De arbetar dagligen med färger och det är klart att de sitter på en ovärderlig kunskapskälla som står dig fritt att ösa ur.

Måla på egen hand? Tänk på detta!

Väljer man att måla på egen hand – vilket såklart är en möjlighet – så finns det vissa saker att ha i åtanke. En sådan handlar om grundarbetet. Vill du få ett hyfsat resultat – lägg tid på grundarbetet. Vill du få ett perfekt resultat – lägg ner vädligt mycket tid på denna del av jobbet. En målare i Stockholm disponerar tiden så att ungefär 70-80 % läggs på grundarbetet och där han med spackling, slipning, tvätt och grundmålning ser till att ytan är förberedd för att måla på. I ärlighetens namn så ser man att privatpersoner kanske lägger 10-20% av tiden på detta. Det visar sig också sedan i det färdiga resultatet. Lägg grunden innan du går vidare!

Kategorier
Renovering

Hur man får hjälp med golvslipning i Stockholm

Många väljer att slipa sitt golv istället för att lägga nytt. Det är mindre stök och bök och även ett mer prisvärt alternativ. Här är lite tips om man planerar att boka golvslipning i Stockholm.

Att slipa golvet kan många gånger vara ett smidigare och billigare alternativ än att lägga nytt. Det finns mer att hämta under ytan, så att säga. Har du haft ditt parkettgolv i snart tjugo år, kan det var en bra idé att slipa det. Golvet blir som nytt igen och du kan njuta av det i säkert lika många år till. Ta reda på vad som är värt att tänka på när du ska boka golvslipning i Stockholm. Kanske är det aktuellt med slipning i mer än ett rum? Hur skyddar man allergiker? Din golvslipare har lösningarna på de flesta problem som kan uppstå, om de har lång erfarenhet i branschen.

Planera inför en golvslipning

Många gånger så kan ni låta golvsliparen själv titta på golvet och göra en bedömning av hur omfattande jobbet kommer bli. Då kan man ofta få ett kostnadsförslag också. När det kommer till förberedelser inför själva slipningen, bör man planera sitt hem så att det är beboeligt även om en slipmaskin ska in där. Tänk på att ha era viktigaste saker tillgängliga och möblera om så att det är lätt att komma åt hela golvet med slipmaskinen. Idag har de flesta moderna slipmaskiner även inbyggda dammsugare så man slipper slipdamm i bostaden.

Kategorier
Allmänt

Fler jobbchanser med Rusta och matcha

Inte alla har samma möjligheter som vi har i Sverige. Vi har ett bra system när det funkar som det ska, som backar upp oss. Som Arbetsförmedlingen som kan hjälpa till med Rusta och matcha.

Det är inte helt enkelt att första gången ge sig ut i arbetslivet och veta hur man ska göra. Vuxenvärlden är otroligt svår och kan vara väldigt komplex om man inte finner sin väg. Som tur är sitter man inte i sjön om man inte får jobb direkt. I Sverige har vi exempelvis Arbetsförmedlingen som kan stötta och även hjälpa en arbetssökande att hitta jobb. För att hitta den bästa vägen till ett jobb kan man gå med i ett program som heter Rusta och matcha. Detta finns där för att göra det enklare. Mer om det kan du läsa nedan.

Hur funkar Rusta och matcha?

Om du blir erbjuden att vara med i Rusta och matcha så finns det ingen anledning att tacka nej. Tillsammans går du och din personliga kontakt genom en kartläggning över var du befinner dig. Det vill säga, vad du har för kunskap och vad du vill jobba med. Ni sätter upp ett mål som du får hjälp att nå. Det är inte alltid enkelt att hitta alla jobb som finns ute på marknaden. Men med deras hjälp så kommer du att matchas med de jobb som stämmer för dig. Rusta och matcha är ett program som gör det enklare för dig att få ett arbete. Läs mer om rusta och matcha på den här hemsidan: rustaochmatcha.biz